• Verhuizen
  • Opslag / archivering
  • Montage / installatie / ICT
  • Vastgoed service
 

Duurzaamheid: heel natuurlijk!

Wij geloven erin dat we samen het verschil kunnen maken voor een groenere toekomst en wij zien het ook als onze verantwoordelijkheid om hier actief in bij te dragen.

Het komende jaar gaan we naast de COuitstoot ons verder bezig houden met verschillende MVO-activiteiten. Zo zijn people en planet twee speerpunten die binnen de dagelijkse werkzaamheden van beide vestigingen op verschillende manieren terugkomen.

Hieronder vindt u het UTS duurzaamheidsverslag 2021. Hierin valt te lezen dat wij sinds 2007 onze COuitstoot drastisch hebben verlaagd. Dit is opvallend omdat de werkzaamheden en aantal ritten sterk zijn toegenomen. UTS realiseert 75% COreductie in 11 jaar tijd, mede door slimme logistiek.

Bekijk hier het ‘Duurzaamheidsverslag 2021’

 
 

MVO: onze medewerkers maken het verschil

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen functioneren.

Onze planeet gezond achter laten voor de komende generaties is een must. Daarom verhuist UTS van der Lee / Cors de Jongh sinds 2007 – CO² neutraal. Zo dragen ook wij ons steentje bij wat betreft het terugdringen van broeikasgassen. De restuitstoot die tijdens een project niet voorkomen kan worden, compenseren we door te investeren in emissierechten ter ondersteuning van klimaatprojecten.

Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve economie. In de praktijk betekent dit het hergebruiken van materialen en het reduceren van CO²-uitstoot tot neutraal. Waar mogelijk zetten we ook werknemers met een arbeidsbeperking in.

 
Certificeringen:
Volg ons op:
Copyright UTS van der Lee / Cors de Jongh 2024